Predavateljica: Tanja Veber

Na predavanju bomo dokazali izrek o strukturi kubičnih krivulj v projektivni ravnini, ki potekajo skozi danih osem točk. Pomen tega izreka pri obravnavi kubičnih krivulj trikotnika smo spoznali že na preglednem predavanju, tokrat pa si bomo ogledali, kako se z njegovo uporabo dokažeta Paposov in Pascalov izrek.
Accessibility