Predavatelj: Iztok Banič

Na predavanjih bomo s pomočjo metode vgnezdenih presekov konstruirali nedegeneriran, dedno nerazcepen kontinuum, imenovan psevdolok in preučili njegove lastnosti. Podali bomo tudi konstrukcijo psevdoloka s pomočjo inverznega zaporedja zaprtih enotskih intervalov in precej preprostih veznih preslikav. Podali bomo tudi primere inverznih limit, ki so psevdolok in pokazali, da psevdolok ni edini nedegeneriran, dedno nerazcepen kontinuum, še več, obstaja jih vsaj toliko, kot je realnih števil.
Accessibility