Predavatelj: Sandi Klavžar

Na seminarju bomo najprej predstavili (ponovili) grafe Sierpinskega. Z natančno analizo popolnih in skoraj popolnih kod bomo nato poiskali optimalno (2,1)-označitev teh grafov. Na seminarju bomo najprej predstavili (ponovili) grafe Sierpinskega. Z natančno analizo popolnih in skoraj popolnih kod bomo nato poiskali optimalno (2,1)-označitev teh grafov.
Accessibility