Predavatelj: Boštjan Brešar

Predstavili bomo nekaj novejših rezultatov o delnih kockah. Govorili bomo o regularnih delnih kockah, kubičnem napihovanju ter njuni povezavi s Platonskimi grafi. Nekaj časa bomo namenili tudi variaciji koncepta gracilnih grafov, prilagojenega delnim kockam.
Accessibility