Predavatelj: Iztok Peterin

Na seminarju bo predstavljen linearni algoritem za prepoznavanje kartezičnega produkta na grafih. Algoritem je hitrejši in ima enostavnejši koncept od do sedaj znanih algoritmov. Njegova enostavnost sloni na označevanju povezav, s čimer se izognemu koordinatizaciji točk.
Accessibility