Avtor: Aljoša Soklič

Mentor: dr. Bojan Hvala

Somentorica: dr. Milena Ivanuš Grmek

 

Accessibility