Avtor: Branko Knežević

Mentor: dr. Dominik Benkovič

Somentor: dr. Timotej Jagrič