Predavatelj: prof. dr. Milan Hladnik

Predavatelj bo spregovoril o začetkih mednarodnega povezovanja na področju raziskovalne matematike. Podal bo kratek pregled osnovnih značilnosti prvih deset kongresov (do druge svetovne vojne) in predstavil nekatere zanimivosti v zvezi z udeleženci kongresov.
Accessibility