Predavatelj: izr. prof. dr. Marko Razpet

Tokrat izjemoma v četrtek, ob 15.15.

Povzetek: Hipopeda je osmici podobna krivulja, ki so jo odkrili že v antiki, da bi pojasnili nekatere astronomske pojave. Poznamo Proklovo hipopedo, ki je ravninska krivulja in je v tesni zvezi z Boothovimi lemniskatami ter Perzejevimi krivuljami. Hipopeda na sferi pa je ime dobila po Evdoksu. Evdoksova hipopeda je presek sfere in valja, ki se sfere od znotraj dotika v točki. Poseben primer Evdoksove hipopede je Vivianijeva krivulja.

Accessibility