Predavatelj: prof. dr. Milan Hladnik


Povzetek: Plemljeva konstrukcija stranice pravilnega sedemkotnika spada med bolj elegantne in temelji na geometrijski rešitvi kubične enačbe oziroma tretjinjenju kota. Podobno metodo je tri sto let prej uporabil slavni François Viète, kar pa Plemelj najbrž ni poznal. Na predavanju si bomo ogledali matematično ozadje Plemljeve rešitve in dve ali tri novejše različice, ki sta jih prispevala zelo znana matematika 20. stoletja, Andrew M. Gleason in John H. Conway. Za primerjavo bomo predstavili še eno elegantno moderno konstrukcijo, ki pa namesto tretjinjenja kota uporablja metodo vstavljanja.
Accessibility