Avtorica: Helena Bezgovšek Vodušek

Mentorica: Alenka Lipovec

Somentorica: Milena Ivanuš Grmek