Avtorica: Natalija Špur

Mentor: dr. Igor Pesek

Somentor: Radovan Kranjc