V petek, 6.1.2017, bomo ob 14.00 nadomeščali ponedeljkove
odpadle vaje pri predmetu VERJETNOST. Vaje bodo potekale v predavalnici P2.
Accessibility