l

Vsa obvestila

Vaje Napredni algoritmi

Z vajami pri predmetu Napredni algoritmi začnemo v torek, 19.11.2019, ob 14:00 v predavalnici P3.

Prvi delni test PDM/OPDM

Prvi delni test pri predmetih Programiranje v diskretni matematiki in Osnove programiranja v diskretni matematiki bo v ponedeljek 11.11.2019.

Delni test DM1

Prvi delni test pri predmetu Diskretna matematika 1 bomo pisali v petek, 29.11.2019 ob 10.00 v predavalnici 0.4.

PDM/OPDM – prvi test teorije

Prvi test teorije (del predavanj pri A. Taranenku) pri predmetih Programiranje v diskretni matematiki / Osnove programiranja v diskretni matematiki bomo pisali v sredo, 6. 11. 2019, ob 10:30. V poštev pride vsa snov s predavanj do vključno s poglavjem Leksikografska ureditev podmnožic s k-elementi množice {1,2,…,n}.

Algebra I

Vaje pri predmetu Algebra I bodo namesto ob petkih potekale ob četrtkih med 10.00 in 12.30. Jutri bodo vaje potekale v predavalnici 1.49.

Vektorji in matrike

V sredo, 2. 10. 2019, bodo namesto vaj pri predmetu Vektorji in matrike potekala predavanja pri tem predmetu. Predavanja bodo potekala v predavalnici 01/20, začetek predavanj pa bo ob 8:15.

Diskretna matematika 1

Predavanja pri predmetu Diskretna matematika 1 se pričnejo v ponedeljek, 7.10.2019.

Z vajami bomo pri predmetu Diskretna matematika 1 pričeli v sredo, 9.10.2019.