N1005176 15

Za uspešno opravljen izpit je potrebno zbrati vsaj 50 točk.

Accessibility