V ponedeljek, 20.2.2017 z vajami pri predmetu Kombinatorika in verjetnost pričnemo ob 8:30.
Accessibility