Naslednje vaje pri predmetu Matematično modeliranje bodo potekale 23.3.2017 (IMAT) in 24.3.2017 (MAT). Potekale bodo po skupinah. Več najdete na spletni strani predmeta.
Accessibility