Obveznosti: pisni test, izpit (zagovor teorije). Pogoj za pristop na izpit je pozitivno opravljen pisni test. Pisni test je možno opraviti tokom semestra z dvema kolokvijema. Pozitivno opravljen pisni test ima veljavnost do konca študijskega leta.

 

Za pristop k izpitu je potrebno upoštevati:

  • Morate se prijaviti na enega od štirih izpitnih rokov, ki so objavljeni na AIPS.
  • Če imate pisni test že opravljen (z dvema kolokvijema ali na predhodnem izpitnem roku), potem pristopite neposredno na ustni izpit. Sicer na razpisani termin pristopite na pisni test.
  • Če pisni test ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
  • Prijavnice na izpit se v celoti zaključijo po 2 tednih. V tem času morate pristopiti k ustnemu izpitu.
  • Če ustni izpit ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
  • Ustni izpiti potekajo v kabinetu K3 na FNM, Gosposvetska 84.
  • Datum in uro zagovora dobite po predhodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: dominik.benkovic@um.si.
Accessibility