Rezultati testov in izpitov so na Moodlu (velja od študijskega leta 2019/2020).

Ustni izpiti

Navodila za opravljanje ustnega izpita

Na teoretični del izpita iz Teorije grup se prijavite preko e-študija UM.

PISNI IZPITI (navodila)

Opravljanje pisnega (in ustnega) izpita brez ustrezne prijave na AIPS-u po »Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja UM« NI MOŽNO! Za pravočasno prijavo (7 dni prej) in pravočasno odjavo (2 dni prej) je odgovoren vsak študent sam. Zaposleni (profesorji/asistenti) na prijavo/odjavo študentov na izpitni rok nimamo vpliva.

Prošnje za opravljanje izpita brez prijave na AIPS-u bodo brez izjeme zavrnjene!

USTNI IZPITI (navodila)

Ustni izpit lahko opravljalo le tisti študenti, ki imajo opravljen pisni izpit iz predmeta. Pisni izpit se lahko nadomesti tudi z delnimi pisnimi testi (kolokviji), ki se izvajajo znotraj semestra, če to učni načrt predmeta predvideva.

Vsak študent mora imeti odprto prijavnico na AIPS-u, saj brez odprte prijave ni možno zaključiti ocene pri predmetu. To stori tako, da se prijavi na ustrezni izpitni rok pred datumom, ko želi opravljati pisni in ustni izpit, ali le ustni izpit, če je pisni izpit opravil z delnimi pisnimi testi.

PO PRAVILNIKU O PREVERJANJU IN OCENJEVANJU ZNANJA UM JE VSAK ŠTUDENT DOLŽAN (USTNI) IZPIT OPRAVITI NAJKASNEJE V 14 DNEH PO RAZPISANEM IZPITNEM ROKU NA AIPS-u

Na ustni izpit se lahko prijavite tako, da mi pišete na e-mail marko.jakovac@um.si, jaz pa vam rezerviram prost termin (termini bodo objavljeni v tednu pred začetkom izpitnega obdobja). Predvideni termini za ustni izpit so navedeni pri obvestilu za posamezen predmet (glej obvestila spodaj).

POZOR! Razpisani roki za ustni izpit ne veljajo za KOMISIJSKE IZPITE. Ti roki bodo določeni naknadno po dogovoru s komisijo. O terminu komisijskega ustnega izpita (datum in ura) boste obveščeni na vaš študentski e-mail naslov @student.um.si.

Raziskovalno delo

 1. Vertex-, edge-, and total-colorings of Sierpiński-like graphs (with Sandi Klavžar), Discrete Math. 309 (2009) 1548–1556.
 2. The b-chromatic number of cubic graphs (with Sandi Klavžar), Graphs Combin. 28 (2010) 107–118.
 3. On the b-chromatic number of regular graphs (with Sergio Cabello Justo), Discrete Appl. Math. 159 (2011) 1303–1310.
 4. On the b-chromatic number of some graph products (with Iztok Peterin), Studia Sci. Math. Hungar. 49 (2012) 156–169.
 5. On the vertex k-path cover (with Boštjan Brešar, Ján Katrenič,Gabriel Semanišin and Andrej Taranenko), Discrete Appl. Math. 161 (2013) 1943–1949.
 6. On the k-path vertex cover of some graph products (with Andrej Taranenko), Discrete Math. 313 (2013) 94–100.
 7. The partition dimension of strong product graphs and Cartesian product graphs (with Ismael González Yero, Dorota Kuziak and Andrej Taranenko), Discrete Math. 331 (2014) 43–52.
 8. A 2-parametric generalization of Sierpiński gasket graphs, Ars. Combin. 116 (2014) 395–405.
 9. The k-path vertex cover of rooted product graphs, Discrete Appl. Math. 187 (2015) 111–119.
 10. The b-chromatic index of a graph (with Iztok Peterin), Bull. Malays. Math. Sci. Soc. 38 (2015) 1375–1392.
 11. The security number of strong grid-like graphs (with Ismael González Yero and Dorota Kuziak), Theoret. Comput. Sci. 653 (2016) 1–14.
 12. On global (strong) defensive alliances in some product graphs (with Ismael González Yero and Dorota Kuziak), Commun. Comb. Optim. 2 (2017) 21–33.
 13. The b-chromatic number and related topics – A survey (with Iztok Peterin), Discrete Appl. Math. 235 (2018) 184–201.
 14. The security number of lexicographic products (with Tanja Gologranc and Iztok Peterin), Quaest. Math. 41(5) (2018) 601–613.
 15. Relating the total domination number and the annihilation number of cactus graphs and block graphs (with Csilla Bujtás), Ars Math. Contemp. 16 (2019) 183–202.
 16. Relating the annihilation number and the 2-domination number of block graphsDiscrete Appl. Math. 260 (2019) 178–187.
 17. S-packing chromatic vertex-critical graphs (with Přemysl Holub and Sandi Klavžar), Discrete Appl. Math. 285 (2020) 119–127.
 18. Indicated coloring game on Cartesian products of graphs (with Boštjan Brešar and Daša Štesl), Discrete Appl. Math. 289 (2021) 320–326.
 19. On graphs with equal total domination and Grundy total domination numbers (with Tanja Gologranc, Tim Kos and Tilen Marc), Aequationes Math., accepted.
 20. On the security number of the Cartesian product of graphs (with Yota Otachi), Discrete Appl. Math. accepted.
 21. The k-path vertex cover: general bounds and chordal graphs (with Csilla Bujtás and Zsolt Tuza), submitted.
 22. On game chromatic vertex-critical graphs (with Daša Štesl), submitted.

Izpitni red pri predmetih Vektorji in matrike, Verjetnost, Kombinatorika in verjetnost ter Statistika.

Obveznosti: pisni test, izpit (zagovor teorije). Pogoj za pristop na izpit je pozitivno opravljen pisni test. Pisni test je možno opraviti tokom semestra z dvema kolokvijema. Pozitivno opravljen pisni test ima veljavnost do konca študijskega leta.

 

Za pristop k izpitu je potrebno upoštevati:

 • Morate se prijaviti na enega od štirih izpitnih rokov, ki so objavljeni na AIPS.
 • Če imate pisni test že opravljen (z dvema kolokvijema ali na predhodnem izpitnem roku), potem pristopite neposredno na ustni izpit. Sicer na razpisani termin pristopite na pisni test.
 • Če pisni test ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
 • Prijavnice na izpit se v celoti zaključijo po 2 tednih. V tem času morate pristopiti k ustnemu izpitu.
 • Če ustni izpit ni pozitiven, se prijava zaključi z negativno oceno.
 • Ustni izpiti potekajo v kabinetu K3 na FNM, Gosposvetska 84.
 • Datum in uro zagovora dobite po predhodni najavi preko elektronske pošte na naslovu: dominik.benkovic@um.si.

Dovoljena gradiva na pisni izpit

Za naslednje predmete ni dovoljeno nobeno gradivo na pisnem izpitu:
– Osnove računalništva in informatike (vse smeri)
– Algoritmi in podatkovne strukture (vse smeri)
– Osnove algoritmov (vse smeri)
– Algoritmi (vse smeri)
– Osnove računalništva (izobraževalna matematika)
– Računalniški praktikum (vse smeri)
– Uvod v računalništvo (vse smeri)
– Osnove podatkovnih struktur (vse smeri)
– Podatkovne strukture (vse smeri)

Za pošiljanje e-pošte uporabljajte izključno elektronski naslov, ki je bil dodeljen vsakemu študentu ob vpisu na izbrani študijski program s strani Univerze v Mariboru (končnica @student.um.si). Vse informacije o tem najdete tukaj .