Literatura:
  • Dobovišek, Hladnik, Omladič; Rešene naloge iz analize,
  • Hvala; Zbirka izpitnih nalog iz analize,
  • Vidav; Višja matematika 1,
  • Miličić, Ušćumlić; Zbirka zadataka iz više matematike.

Pisni del izpita je možno opraviti z dvema delnima testma med letom. Predvideni datumi:

  • 1. delni test:
  • 2. delni test:

Na delnih testih in pisnem delu izpita ni dovoljena uporaba kakršnegakoli gradiva.

Primeri starih izpitov in delnih testov:
Accessibility