Zbrana gradiva

Osnove statistike (Biologija in EKNA)

Predavanja (PDF):

Parametrični in neparametrični testi

Tabele:

Elementarne funkcije – izpiti

Izpiti 2016/2017:

Izpiti 2017/2018:

Vektorji in matrike

Zapiski predavanj:
Ustni izpiti:

Koristne povezave:

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Vaje:

Osnove analize

Literatura:
  • Dobovišek, Hladnik, Omladič; Rešene naloge iz analize,
  • Hvala; Zbirka izpitnih nalog iz analize,
  • Vidav; Višja matematika 1,
  • Miličić, Ušćumlić; Zbirka zadataka iz više matematike.

Pisni del izpita je možno opraviti z dvema delnima testma med letom. Predvideni datumi:

  • 1. delni test:
  • 2. delni test:

Na delnih testih in pisnem delu izpita ni dovoljena uporaba kakršnegakoli gradiva.

Primeri starih izpitov in delnih testov:

Verjetnost in statistika / Verjetnost

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Formule za kolokvije in izpite (avtor: dr. Dominik Benkovič)

Statistika (FERI)

Vaje:

Tabele parametričnih in neparametričnih testov.

Tabele porazdelitev:

Koristne povezave:

Linearna algebra

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Vaje:

Statistika za psihologe in Statistika v izobraževanju

Ustni izpiti:
Rezultati:
Koristne povezave:

Verjetnost in statistika

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Vaje:

Formule za Kolokvije in izpite:

Pisni izpiti:

Kolokviji:

Ravninska in prostorska geometrija

Delovni listi za vaje v računalniški učilnici:
Ravninska geometrija, zanimivejše spletne strani:

Enciklopedija značilnih točk trikotnika: ETC
Spletna revija  Forum Geometricorum
Geometrijske konstrukcije – Giovanni Artico  Geometriagon