MA:

Vpisna številka Dosežen % Ocena
F0053927 55 6

 

KSM:

Vpisna št. Dosežen % Seminarska Skupaj Ocena
F0061290 65 80 71 8
Accessibility