N1015425 94
N1015841 87
N1014385 70
N1014633 64
N1015007 40
N1014426 33

Za uspešno opravljen izpit je bilo potrebno zbrati vsaj 50 točk.

Accessibility