Kolokvij pri predmetu Diferencialne enačbe/Diferencialne enačbe v kontekstu se bo pisal 8. 5. 2018 ob 15.30 v predavalnici P2.

Urnik izvajanja vaj pri Diferencialnih enačbah bo spremenjen, tako da prosim spremljajte urnik.

Accessibility