2. kolokvij pri predmetu Geometrija bo v ponedeljek, 18. 6. 2018, ob 10.00 v P2.

Accessibility