Rezultati izpita iz predmeta Algoritmi, 5. 9. 2018

N1013012 43%
N1011243 30%
N1005121 25%

Za pozitivno oceno je bilo potrebno zbrati vsaj 50%.

Accessibility