Prvi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija  bomo pisali v petek, 14. 12. 2018 ob 14.30 v predavalnici  0.103.

Accessibility