Drugi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija  bomo pisali v četrtek, 7. 2. 2019 ob 12.30 v predavalnici  0.103.

Accessibility