V četrtek, 18. 4. 2019 ob 9:00 se bo v učilnici P3 pisal prvi kolokvij pri predmetu Numerične metode in simbolno računanje.

Accessibility