1. kolokvij pri predmetih Diferencialne enačbe in Diferencialne enačbe v kontekstu bo v petek, 26.4.2019, ob 12. uri v predavalnici 0.4.

Accessibility