Naslednje vaje pri predmetu Diskretna matematika 2 bodo v torek, 7.5.2019, ob 12.15

v predavalnici P2.

Accessibility