Vaje pri predmetu Kreativno reševanje matematičnih nalog odpadejo v torek, 14. 5., in v torek, 21. 5. (zaradi prireditve Lampiončki). Naslednje vaje bodo torej v torek, 28. 5. Rok za oddajo 3. sklopa domačih nalog se s tem prestavi na torek, 28. 5. 2019, do 18.00.

Accessibility