2. kolokvij pri predmetu Numerična analiza bomo pisali v petek, 14. 6. 2019, v predavalnici P2 ob 12. uri.

Accessibility