Prvi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija  bomo pisali v ponedeljek, 2. 12. 2019 ob 16.30 v predavalnici  0.103.

Accessibility