Drugi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija  bomo pisali v petek,  31.1. 2020 ob 10.00 v predavalnici  0.103.

Accessibility