Dne 17. 1. 2020 ob 15:30 uri se bo v P3 pisal 2. delni test pri predmetu “Statistika v izobraževanju”.

Accessibility