Vpisna številka N2004532: teorija 60%, projekt 37 točk (od 40), pisni del izpita 14 točk (od 20), povprečje 75%, skupna ocena 8.

Accessibility