Rezultati izpita pri predmetu Številske množice in zaporedja z dne 28.8.2020:

N1016981 ….. 50%

N1017618 ….. 25%

Za pozitivno oceno pisnega dela je bilo treba zbrati 50%. Za termin ustnega izpita in ostala vprašanja mi pošljite email.

Accessibility