V datoteki rezultati so objavljeni rezultati prvega kolokvija iz predmeta Numerična analiza in izbrana poglavja iz dinamičnih sistemov z dne 23. 4. 2021. Vpogled je možen preko MS Teams po predhodnem dogovoru.

Accessibility