V datoteki rezultati2 so objavljeni rezultati 1. in 2. kolokvija pri predmetu Numerična analiza in izbrana poglavja iz dinamičnih sistemov.

Accessibility