Prvi kolokvij pri predmetu Verjetnost pišemo v torek, 23. 11. 2021, ob 16:00 v predavalnici P1.

Accessibility