Prvi kolokvij pri predmetu Izbrana poglavja iz analize se bo pisal v petek, 10.12.2021 ob 10.00 v predavalnici 01/20.

Accessibility