Prvi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija  bomo pisali v torek, 14. 12. 2021 ob 15.00 v predavalnici  0.4.

Bojan Hvala

Accessibility