Drugi kolokvij pri predmetu Verjetnost pišemo v ponedeljek, 24. 1. 2022, ob 9:00 v predavalnici P2. Kot smo se dogovorili, v petek, 24. 12. 2021, ne bo vaj pri tem predmetu.

Accessibility