2. kolokvij iz Teorije mere bo 25. 1. 2022 potekal v 0/80. Ura ostane ista: začnemo ob 12.00.

Accessibility