Prve vaje pri predmetu Statistika bomo pričeli jutri, 22.02.2022, ob 8:15 v P3.

Accessibility