Drugi kolokvij pri predmetu:

  • Teorija množic bo v torek, 7. 6. 2022, ob 13:00 v predavalnici P2,
  • Analiza III bo v petek, 10. 6. 2022, ob 9:00 v predavalnici P2,
  • Linearna algebra bo v ponedeljek, 13. 6. 2022, ob 9:00 v predavalnici P2.
Accessibility