Avtor: Simon Brezovnik

Mentor: Niko Tratnik

Somentorica: Petra Žigert Pleteršek

Accessibility