Prvi kolokvij pri predmetu Ravninska in prostorska geometrija  bomo pisali v ponedeljek, 19. 12. 2022 ob 15.00 v predavalnici  0.103.

Accessibility