Prvi kolokvij pri predmetu:

  • Statistika v izobraževanju (teoretični del) bo v petek, 18. 11. 2022, ob 8:00 v predavalnici P1;
  • Verjetnost bo v petek, 25. 11. 2022, ob 12:00 v predavalnici P2;
  • Kompleksna analiza bo v četrtek, 1. 12. 2022, ob 13:30 v predavalnici 01/20;
  • Vektorji in matrike bo v ponedeljek, 5. 12. 2022, ob 14:30 v predavalnici 01/33;
  • Številske množice in zaporedja bo v ponedeljek, 12. 12. 2022, ob 14:30 v predavalnici 01/33.